Nieuwsberichten Anne Frankschool

Infoblad februari 2018
 

Beste ouders/verzorgers,
 

Wij brengen u graag op de hoogte over het volgende,


Voorjaarsvakantie

Vrijdagmiddag om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie. Maandag (5 maart) na de vakantie is er een studiedag. Op dinsdag 6 maart begint de school weer.

 

Gesprekken groep 8

Voor groep 8 komt het nu héél dichtbij: het voortgezet onderwijs!
Deze week vinden de zogenaamde voortgezet onderwijs gesprekken plaats.
Tijdens deze gesprekken krijgen kind en ouders ons advies m.b.t. het voortgezet onderwijs te horen en wordt er besproken naar welke school de kinderen gaan.

 

Klasbord

Wist u dat u de groep van uw kind ook kan volgen op Klasbord! Dit programma dat ook op de (smart)telefoon geïnstalleerd kan worden, voorziet u van de laatste nieuwtjes, oproepen en foto’s van de groep waar uw kind in zit. U kunt bij de leerkracht van uw kind een code opvragen waarmee u de klas van uw kind kan volgen.

 

Parkeren

De werkzaamheden aan de Rozenstraat lijken aan hun einde te komen. Waarschijnlijk is het schoolplein na de voorjaarsvakantie weer bereikbaar op de manier waarop u gewend bent. In de voorgaande infobladen hebben wij een oproep gedaan om zoveel mogelijk rekening te houden met de situatie.

We hebben gezien dat ouders hun auto parkeerden aan de overkant van de Vrijheer van Eslaan. En niet op of voor de oprit van de bewoners of midden op de weg.  Door goed te parkeren werkt u mee aan de verkeersveiligheid rondom de school. Bedankt hiervoor!

We starten overigens zeer binnenkort met een actie in samenwerking met de politie om verkeersdeelnemers bewust te maken van het zebrapad bij de school. Veel verkeersdeelnemers houden hier nog onvoldoende rekening mee en het komt vaak voor dat auto’s en fietsen ‘gewoon’ doorrijden als er kinderen willen oversteken. Ook de enkeling die de auto nog onveilig parkeert, zal dan aangesproken worden.

 

Naar andere schooltijden

Wij zijn zeer verheugd over het aantal ouders die zijn ingegaan op de uitnodiging om mee te denken over een continurooster.

We hebben na drie bijeenkomsten met in totaal 30 ouders een goed beeld van wat er bij de betrokken ouders leeft. Deze meningen worden verwerkt in de nieuwe enquête over andere schooltijden. Na de vakantie wordt er een overleg voor het personeel georganiseerd. Vervolgens vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor alle ouders. Dan wordt er een zowel schriftelijke als digitale enquête uitgezet onder alle ouders van de school. Wij houden u hierover op de hoogte.

 

Weer wat beter

Juf Eline kan na haar operatie langzaamaan haar werk weer oppakken. Hierdoor kan er weer met het ‘oude’ gymrooster gewerkt worden. Groep 8 gymt dus na de vakantie weer op dinsdagmiddag en groep 3 aan het einde van de vrijdagochtend.

 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben, alvast een fijne vakantie toegewenst,

Ben Biesheuvel & Ine Aantjes

----------------------------------------------------------------------------------------

 


Infoblad november 2017
 

 

Beste ouder/verzorgers,

Graag brengen wij u op de hoogte van het volgende,

Nationaal Schoolontbijt 

 

Ook dit schooljaar doet onze school weer mee met het Nationaal Schoolontbijt. Meer dan een half miljoen kinderen schuiven in de ontbijtweek aan tafel. Het thema van deze editie is ‘Gezond ontbijten <span class="ContextualSpellingAndGrammarError SCXW38326258" style="margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; background-repeat: repeat-x; background-position: left bottom; background-image: url(" data:image="" gif;base64,r0lgodlhbqaeapedaabvzdnvzdnv="" waaach5bauaaamalaaaaaafaaqaaaiinc2qchykqgeaow="=&quot;);" border-bottom:="" 1px="" solid="" transparent;="" background-color:="" inherit;"="">is geen kunst!’.

 

Op allerlei manieren laten we zien hoe leuk, lekker en makkelijk het is om de dag goed te beginnen. Deze ontbijtweek is extra bijzonder, want we vieren de 15e editie van het Nationaal Schoolontbijt. Groep 6 ontbijt met de burgemeester op het stadhuis. De kinderen nemen dan een ontbijtpakket mee om in de raadszaal met hun burgemeester te ontbijten.  De school zorgt voor borden en bestek.

Luizenouders 

We zijn op zoek naar ouders die willen helpen bij de luizencontrole in de groepen. Binnenkort zal er iemand van de luizenkliniek deze ouders voorlichting geven. 

U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind of bij Angela. 

 

Studiedag  

Vrijdag 17 november heeft het team een studiedag. De kinderen zijn op deze dag vrij. 

 

Praatavonden 

Donderdag 23 november en maandag 27 november vinden de praatavonden voor het eerste rapport plaats. Op deze avond wordt de voortgang van uw kind besproken en kunt u het werk inzien. Volgende week ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Van sommige kinderen hebben we overigens het rapport nog niet terug ontvangen. 

 

Sinterklaas 

Het is eindelijk zover, de Sint is bijna in het land. Ook op de Anne Frank School zal hij dit jaar weer present zijn. Voor alle kinderen is dit een heel spannende tijd. De kinderen van groep 5 t/m 8 maken surprises voor elkaar. Op maandag 13 november aanstaande worden de verlanglijstjes gemaakt. Dit wordt een stuk makkelijker als u vooraf al met uw kind gekeken heeft  wat hij/zij graag zou krijgen. We hebben een prijs van 6,00 euro afgesproken. Mocht het cadeautje goedkoper uitvallen, dan wordt er een kleinigheidje bij gekocht tot de totaalprijs van 6,00 euro. 

Het verlanglijstje is tegelijk het lootje. Op school worden dan de lootjes getrokken. Zodra dit gebeurd is, nemen de kinderen de lootjes mee naar huis. Dan hebben ze nog 3 weken om de surprises te maken. In de week voor het Sinterklaasfeest kunnen de kinderen hun surprises meenemen naar school. In de klas maken we dan een gezellige hoek waar de surprises tentoongesteld kunnen worden. Op maandag 4 december moeten de surprises op school zijn.  

Het is dit jaar ook mogelijk een speciale workshops te volgen op de BSO van WASKO (zie bijlage). De kinderen krijgen hierover nog een aparte brief.  
 

 

ANWB fietsverlichtingsactie  

Met de fietsverlichtingsactie van de ANWB Lichtbrigade zorgen de ANWB, scholen, leerlingen, vrijwilligers én ouders ervoor dat iedereen goed verlicht op de fiets zit. Zo dragen we gezamenlijk bij aan het verlagen van het aantal verkeersongelukken in Nederland. Op vrijdagmiddag 13 oktober controleerden de kinderen uit groep 5 t/m 8 hun fiets. We willen graag de vrijwilligers bedanken voor hun hulp.  

 

Mobiele telefoons 

In het huidige tijdperk waarin iedereen altijd en overal bereikbaar wil zijn, hebben we te maken met een toenemend aantal mobiele telefoons bij leerlingen. 

De school is altijd bereikbaar via het vaste net en dringende mededelingen worden altijd aan de kinderen doorgegeven. Kortom de kinderen hebben tijdens de schooluren absoluut geen mobiele telefoon nodig. Ze leiden af en er kunnen ongelukken mee gebeuren en kapot gaan. Wij hebben daarom ook liever dat u uw kind kan overtuigen om zijn of haar mobiele telefoon thuis te laten 

Wij begrijpen ook dat het voor ouders/ verzorgers prettig is als hun kind bereikbaar is buiten schooltijd, omdat ze bijvoorbeeld een stuk moeten fietsen. Voor deze kinderen maken we een uitzondering. Hierbij moet de telefoon echter wel ingeleverd worden bij de groepsleerkracht. Aan het einde van de lesdag krijgt uw kind het weer terug. We willen graag dat u contact opneemt met de groepsleerkracht van uw kind om hier afspraken over te maken.  

Mochten leerlingen zich niet aan deze ‘afspraak’ houden, dan zijn we genoodzaakt deze mobiele telefoons in te nemen.  

 

Geslaagd Halloween

Maandagavond 30 oktober hebben we de Kinderboekenweek in de stijl van Halloween afgesloten met een lampionoptocht. Op het schoolplein van de school verzamelden allerlei enge creaties. De ouderraad zorgde voor een leuke en lekkere traktatie na afloop van de wandeling.  Na deze spannende wandeling door de wijk konden de ouders in de klas het werk van de afgelopen periode bekijken. Wij zijn erg tevreden over de opkomst.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,
Ine Aantjes 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Infoblad juli 2017

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Graag informeren wij u over het volgende; 
 

Afscheid 

Anne Frankschool zwaait groep 8 uit! Na acht mooie jaren, afgesloten met een spetterende musical, neemt groep 8 van de Anne Frank deze week afscheid van hun basisschool. We zijn ontzettend trots op ónze groep 8! Niet alleen is dit een ontzettend leuke groep geweest, maar ook is deze groep de best scorende groep 8 van alle openbare scholen in Papendrecht bij de landelijke eindtoets. 

Groep 8 van de OBS Anne Frank met de traditionele afscheidstegels 
 

Eindweek 

We hebben dit schooljaar feestelijk afgesloten. In verschillende groepen zijn er leuke activiteiten georganiseerd; van een picknick in het park tot een bezoek aan een speeltuin. Groep 8 nam woensdag afscheid. Dit deden zij trouwens met zeer kleine oogjes, want zij logeerden in de nacht van dinsdag op woensdag op school! 
 

Certificaat gezonde school

Woensdag 5 juli is op school het certificaat Gezonde school onthuld door wethouder Reuwer-Verheij heeft obs Anne Frank ervoor gekozen om het leefklimaat in en om de school te willen verbeteren. Als school maken we nu enkele jaren gebruik van de schoolbrede aanpak SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) en dit dus met groot succes! 

D.m.v. het inzetten van positief gedrag en het benoemen hiervan is het leefklimaat binnen school sterk verbeterd. We zijn een school die staat voor een veilige leer- en leefomgeving met een sterk welbevinden voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Binnen de gemeente Papendrecht zijn wij de enige school met dit certificaat en daar zijn wij uiteraard zeer trots op! 
 

Afscheid van de eerste grote groep vluchtelingen 

Binnen de gemeente Papendrecht en gemeente Sliedrecht is onze school, obs Anne Frank, de eerste opvang geweest voor de vluchtelingenkinderen. Deze kinderen kwamen bij ons op school met weinig tot geen kennis van de Nederlandse taal. In 2 jaar tijd hebben zij intensief taalonderwijs gevolgd en kunnen zij zich inmiddels goed verstaanbaar maken. Daarom is nu de tijd aangebroken om hen te gaan uitzwaaien. Een groot aantal van deze leerlingen zullen naar scholen in hun eigen wijk gaan om daar verder onderwijs te volgen. Dit zijn veel verschillende scholen binnen Papendrecht en Sliedrecht. Op woensdag 5 juli waren twee wethouders van Papendrecht aanwezig, namelijk dhr. J.N. Rozendaal en mevr. J. Reuwer-Verheij, om deze kinderen uit te zwaaien. 
 

Vakantie 

Vandaag is de zomervakantie begonnen. Op maandag 21 augustus worden de kinderen weer op school verwacht. 
 

Hoera!!! 

Juf Renée is bevallen van een zoon. Zijn naam is Nuri. Van harte gefeliciteerd!!!! 
 

Vakantierooster schooljaar 2017-2018 inclusief studiedagen en vrije middagen. 

Vakanties schooljaar 2017-2018 

Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017 

Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 5-1-2017 

Voorjaarsvakantie 26-2-2018 t/m 2-3-2018 

Paasvakantie 30-3-2018 t/m 2-4-2018 

Meivakantie 23-4-2018 t/m 4-5-2018 

Hemelvaart 10-5-2018 t/m 11-5-2018 

Pinksteren 21-5-2018 

Zomervakantie 16-7-2018 t/m 24-8-2018 

Studiedagen 

Maandag 23 oktober 

Vrijdag 17 november 

Maandag 5 maart Dinsdag 22 mei 

Woensdag 23 mei 

Vrijdag 15 juni. 

Vrijdag 13 juli 

Vrije middagen dinsdagmiddag 5 december vrijdagmiddag 22 december vrijdagmiddag 23 februari vrijdagmiddag 20 april. 
 

Ik wens u namens het team een heel fijne vakantie toe, 

Ine Aantjes

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Infoblad juni 2017

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Graag informeren wij u over het volgende;

Certificaat gezonde school 
Ruim 3 jaar geleden heeft obs Anne Frank ervoor gekozen om het leefklimaat in en om de school te willen verbeteren. Als school maken we nu enkele jaren gebruik van de schoolbrede aanpak SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) en dit dus met groot succes! D.m.v. het inzetten van positief gedrag en het benoemen hiervan is het leefklimaat binnen school sterk verbeterd. We zijn een school die staat voor een veilige leer- en leefomgeving met een sterk welbevinden voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Binnen de gemeente Papendrecht zijn wij de enige school met dit certificaat en daar zijn wij uiteraard zeer trots op! Op woensdag 5 juli zal wethouder J.N. Rozendaal het certificaat onthullen. 

 

Afscheid van de eerste grote groep vluchtelingen 

Binnen de gemeente Papendrecht en gemeente Sliedrecht is onze school, obs Anne Frank, de eerste opvang geweest voor de vluchtelingenkinderen. Deze kinderen kwamen bij ons op school met weinig tot geen kennis van de Nederlandse taal. In 2 jaar tijd hebben zij intensief taalonderwijs gevolgd en kunnen zij zich inmiddels goed verstaanbaar maken. Daarom is nu de tijd aangebroken om hen te gaan uitzwaaien. Een groot aantal van deze leerlingen zullen naar scholen in hun eigen wijk gaan om daar verder onderwijs te volgen. Dit zijn veel verschillende scholen binnen Papendrecht en Sliedrecht. Op woensdag 5 juli zullen twee wethouders van Papendrecht aanwezig zijn, namelijk dhr. J.N. Rozendaal en mevr. J. Reuwer-Verheij, om deze kinderen uit te zwaaien. 

 

Groepsindeling schooljaar 2017/2018 

Groep 1  juf Elize en juf Annemarie 

Groep 2  juf Inge en juf Carolien v. A. 

Groep 3  juf Britt en juf Carolien S 

Groep 4  juf  Lysanne en op woensdag tot februari juf  Eline, daarna op maandag meester Patrick. 

Groep 5 juf Kimberley en juf  Eline 

Groep 6 meester Roy en meester Patrick 

Groep 7 juf Andromeda  en meester Ben 

Groep 8 meester Martijn 

Wereldklas juf  Marina en juf Renee ( juffrouw Alison vervangt juffrouw Renee tot de herfstvakantie i.v.m. haar zwangerschapsverlof) 

 

Vakantierooster schooljaar 2017-2018 

inclusief studiedagen en vrije middagen. 

 

Vakanties schooljaar 2017-2018 

Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017 

Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 5-1-2017 

Voorjaarsvakantie 26-2-2018 t/m 2-3-2018 

Paasvakantie 30-3-2018 t/m 2-4-2018 

Meivakantie 23-4-2018 t/m 4-5-2018 

Hemelvaart 10-5-2018 t/m 11-5-2018 

Pinksteren 21-5-2018 

Zomervakantie 16-7-2018 t/m 24-8-2018 

 

Studiedagen 

Maandag 23 oktober  

Vrijdag 17 november 

Maandag 5 maart 

Dinsdag 22 mei 

Woensdag 23 mei 

Vrijdag 15 juni. 

Vrijdag 13 juli 

 

Vrije middagen 

dinsdagmiddag 5 december 

vrijdagmiddag 22 december 

vrijdagmiddag 23 februari 

vrijdagmiddag 20 april. 

 

 

Jumbo-sparen 

Dit schooljaar hebben ouders en andere betrokken meegedaan met de Jumbo-sparen voor je school actie. Deze actie heeft de school € 673,28 opgeleverd. Van dit bedrag hebben wij verschillende artikelen mogen bestellen. 

 

Van woensdag 4 oktober t/m dinsdag 21 november 2017 kan er weer bij Jumbo Supermarkten in uw regio gespaard worden voor uw basisschool! Samen met familie en vrienden kunnen onze klanten sparen voor spel- en leermaterialen voor de basisschool van hun kinderen. We hopen wederom dat u mee spaart! 

 

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben, 

Ine Aantjes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infoblad mei 2017

Beste ouders en verzorgers, 

Graag breng ik u op hoogte over het volgende, 

Boekenmarkt 

Maandag 22 mei a.s. is de boekenmarkt. Deze markt is van en voor de kinderen.  

De kunnen kinderen hun oude boeken voor een laag bedrag verkopen en andere kinderen komen in aanraking met nieuwe boeken. 

Naast deze boekpromotie zitten er ook andere invalshoeken aan een boekenmarkt: rekenen bij het betalen en omgangsvormen bij de verkoop. Van 15.15 tot 15.45 uur gaat de deur open voor ouders en andere belangstellenden.  

Lid medezeggenschapsraad en ouderraad 

Door het aankomende vertrek van enkele leden van de medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR) zijn wij dringend op zoek naar een ouders die deze raden willen komen versterken. De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. 

De OR is een praktisch ingestelde groep ouders die verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de schoolfotograaf en het samen met de leerkrachten organiseren van tal van activiteiten, zoals bijvoorbeeld het sinterklaas-, kerst- en paasfeest.  

Wij hopen dat u de MR of de OR wilt komen versterken! Is dat het geval, geef dit a.u.b. door aan Ine Aantjes of de leerkracht van uw kind. 

Paasontbijt 

Op woensdag 12 april ontbeten de kinderen op school. Het was wederom een heerlijk ontbijt. Langs deze weg willen we onze oudervereniging alvast bedanken voor de organisatie. Ook de MCD en de Dirk v/d Broek willen we bedanken voor het sponsoren van ons paasontbijt!! 

Vrije dagen 

Studiedag personeelwoensdag 24 mei – de kinderen zijn vrij 

Hemelvaartdonderdag 25 mei t/m vrijdag 26 mei (vrijdag ook vrij) 

Pinksterenzondag 4 juni t/m maandag 5 juni Pinksteren 

StudiedagDinsdag 6 juni (de kinderen zijn dan vrij) 

StudiedagWoensdag 7 juni (de kinderen zijn dan vrij) 

Schoolreis 

De kinderen hebben intens genoten van de schoolreis naar Drievliet. Het goede weer maakte deze dag perfect. Ook was het weer eens leuk om met ‘heel de school’ naar één bestemming te gaan.   

Enquete 

In de volgende nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de uitslag van de enquête. 

NT2 leerlingen 

De eerste kinderen uit de taalklas zijn na de meivakantie uitgestroomd naar de reguliere klassen binnen de Anne Frank. Na de zomervakantie zullen er kinderen uitstromen naar anderen basisscholen in Papendrecht en Sliedrecht. Dit zijn obs Knotwilg, locatie de Leilinde, obs ’t Kofschip, ikc De Oranje Nassau, obs De Viermaster, cbs Prins Willem-Alexander en de ISK in Dordrecht. We wensen ‘onze’ kinderen veel plezier en succes op de andere scholen.  

Weer terug 

Juf Kimberly start volgende week weer met werken na haar zwangerschapsverlof. We nemen afscheid van juf Misha en willen haar bedanken voor haar toewijding en inzet voor de groep. 

Juf Rene uit de wereldklas is voor de meivakantie met zwangerschapsverlof gegaan. Zij wordt vervangen door juf Alison. 

 

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben, 

Met vriendelijke groet, 

Ine Aantjes 

---------------------------------------------------------------------------------------------


Papendrecht, 13 april 2017

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Volgende week vrijdag is het feest! Dan organiseren we ook  dit jaar weer de Koningsspelen met heel veel leuke activiteiten voor de kinderen. In de ochtend gaan de kinderen uit groep 1 t/m 4 starten met een heerlijk  koningsontbijt. En omdat de Koningsspelen altijd in het thema is sport en gezond  openen we ook dit keer weer met de Koningsspelendans, namelijk Okido van Kinderen  voor Kinderen. In de groepen wordt al druk geoefend op het dansje. Om 9.30 uur danst onze hele school de Okido op het grote plein (bij mooi weer). Komt u ook kijken?? Bij slecht weer is het helaas niet mogelijk om te komen kijken.

Daarna gaan we verder met het ochtendprogramma. De kinderen kunnen in groep 1 t/m 4 allerlei leuke workshops doen. Bij deze workshops is begeleiding nodig. Daarom willen we vragen of u het leuk vindt om te komen helpen en een workshop wil begeleiden? Met uw hulp kunnen we er ook dit jaar weer een groot succes van maken!

Voor de ochtend vragen wij u om gewoon, zoals altijd, u zoon/dochter wat drinken en gezonds mee te geven in de tas. Ook willen we u vragen om een plastic tasje mee te geven voor de gemaakte werkjes van uw kind tijdens de workshops. Liefst met naam op het tasje!

's Middags gaan groep 1 en groep 2 picknicken in het Vondelpark en daarna daar spelen in de speeltuin. We zouden het erg leuk vinden als ieder kind thuis iets lekker maakt en meeneemt voor bij de picknick. Graag in een plastic bakje dat makkelijk in de rugzak van uw zoon/dochter mee kan naar de speeltuin. Houdt u er rekening mee dat het niet te veel is? Voor ieder kind een stukje is genoeg. Denkt u daarbij aan iets gezonds, zoals stukjes komkommer, worteltjes, appel, banaan, etc.. Voor het drinken wordt 's middags door ons gezorgd. Ook voor het uitje naar het Vondelpark zouden we het erg fijn vinden als er hulpouders mee zouden willen gaan. U kunt zich opgeven als hulpouder via Klasbord of door onderstaand strookje in te vullen en z..s.m. aan de juf te geven.

Groep 3 en 4 hebben 's middags hun eigen programma binnen de school.

De kinderen die het leuk vinden mogen deze ochtend gekleed komen in rood, wit, blauw en/of oranje!

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u hiervoor terecht bij de leerkracht van uw kind(eren).  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Namens de leerkrachten van groep 1 t/m 4,

Juf Annemarie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik wil komen helpen bij de Koningsspelen op vrijdag 21 april!

Mijn naam is: ….............................................................................................................

Ik ben beschikbaar om te helpen tijdens:                                                                          

0    de ochtend

0    de middag

0    de hele dag

Graag aangeven wat van toepassing is.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

April 2017: 21ste eeuwse vaardigheden op de Anne Frank

Op onze school volgen meester Martijn en juf Annemarie de opleiding tot multimediaspecialist. Afgelopen weekend stond er een interessant stuk in het AD over de opleiding die zij, samen met 9 andere collega's van onze stichting, volgen. Benieuwd naar wat de opleiding inhoudt en wat zij doen en leren? Klik dan hier voor het artikel uit het AD van zaterdag 1 april. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Infoblad april 2017

Beste ouders/verzorgers,

Graag breng ik u op de hoogte over het volgende..
 

Luizenzakken

Het RIVM komt met belangrijke aanpassingen in de richtlijn hoofdluis. Zij geven aan op hun site www.rivm.nl dat maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto niet meer nodig zijn. Dat scheelt heel veel tijd, geld en stress bij ouders van kinderen met hoofdluis! Luizen worden hoofdzakelijk via haar-haarcontact overgebracht, er zijn weinig aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving. Ook het effect van een luizencape op de verspreiding van hoofdluis is niet wetenschappelijk aangetoond. Zij raden luizencapes niet aan.

Op school worden de luizenzakken op school ingenomen (per maandag 10 april) en waar mogelijk gerepareerd. Wanneer in een groep hoofdluis wordt geconstateerd, komen in die betreffende groep de luizenzakken wel weer terug.
 

Meivakantie

Vrijdag 21 april zijn op school de Koningsspelen. Deze dag begint met een ontbijtje op school. Daarna (9.30 uur) dansen alle groepen, bij goed weer, op het schoolplein en anders in de hal van de school op het Koningslied 2017.

Om 15.15 uur start de meivakantie. Op maandag 8 mei moeten de kinderen weer beginnen.
 

School zoekt Wol (en knoopjes)

Heeft u thuis nog een bol of restjes wol liggen en u doet er niets meer mee. Wij sparen wol!! Ook zijn we blij met knopen.

Dit kan bij juf Angela ingeleverd worden.
 

Paasontbijt

Woensdag 12 april is er Paasontbijt. De kinderen moeten zelf een bord, bestek en beker meenemen. Kinderen die een eitje willen, moeten ook een eierhoudertje meenemen. Maandag 17 april zijn de kinderen ook vrij.
 

Leren voetballen

We zien steeds meer leren voetballen op het schoolplein die de kinderen van thuis meenemen. Voor- en na schooltijd is dit niet veilig, omdat andere kinderen vervelend geraakt kunnen worden. Daarom mogen de kinderen geen voetbal (of soortgelijke ballen) mee naar school nemen. In de pauzes krijgen de kinderen een bal van school om mee te voetballen. Kinderen die na schooltijd willen voetballen mogen pas vanaf 15.30 uur in verband met de veiligheid op het schoolplein. Dan geldt nog steeds dat de kinderen eerst thuis hun bal moeten halen.
 

Enquête

U heeft inmiddels de uitnodiging om de enquête over Andere Schooltijden in te vullen ontvangen. Nog even voor de duidelijkheid: de enquête kan slechts 1 keer per gezin worden ingevuld. Wij hechten er veel waarde aan dat deze enquête door u wordt ingevuld. Heeft u de enquête nog niet ingevuld, wilt u dit alstublieft op korte termijn nog doen. Heeft u thuis geen computer met internetverbinding, dan kunt u gebruik maken van de computers op school. U moet dan wel de inloggegevens die u ontvangen heeft van 'Scholen met Succes' mee naar school nemen.
 

Goede vrijdag

Vrijdag 14 april zijn de kinderen vrij i.v.m. Goede Vrijdag.
 

Schoolreis

De groepen 3 t/m 7 en de wereldklassen gaan op 15 mei a.s. op schoolreis naar Drievliet. U ontvangt hierover nog verdere informatie.
 

Rapportavonden

Morgen (donderdag 6 april) starten de rapportgesprekken. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. Op maandag 10 april is de tweede avond van de rapportgesprekken.
 

Kamp groep 8

Groep 8 gaat dinsdag 9 mei op kamp richting de Drunense Duinen. Zij vertrekken dan op de fiets naar Loon op Zand. De kinderen verblijven in een kampeerboerderij aan de rand van het natuurgebied. In de bossen en de duinen zullen de kinderen spellen en wedstrijden gaan doen.
 

Belangrijke data:

Vrijdag 14 april Goede vrijdag

Maandag 17 april 2e Paasdag

Vrijdag 21 april Koningsdag

Vrijdag 21 april start om 15.15 uur de meivakantie t/m vrijdag 5 mei

Maandag 15 mei Schoolreis

Woensdag 24 mei Studiedag (de kinderen zijn dan vrij)

Maandag 5 juni 2e Pinksterdag

Dinsdag 6 juni Studiedag (de kinderen zijn dan vrij)

Woensdag 7 juni Studiedag (de kinderen zijn dan vrij)
 

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben,

Ine Aantjes

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Maart 2017: Nieuwe schooltijden - enquête

Dezer dagen zullen onze ouders de enquête ontvangen m.b.t. de nieuwe schooltijden.
Meer informatie vindt u hier.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maart 2017: Schoolreis

Beste ouder(s) / verzorger(s),
 
Ook dit schooljaar vindt er weer een schoolreis (15 mei) plaats voor de groepen drie tot en met zeven en de NT2 groepen van de Anne Frankschool. Dit schooljaar gaan we met deze groepen naar Drievliet.  
De kosten voor het schoolreisje bedragen € 26,= per kind. Let op! De schoolreisbijdrage is geen vrijwillige bijdrage. Uw kind kan helaas niet mee als de schoolreisbijdrage niet wordt betaald. Wij verzoeken u vriendelijk de schoolreisbijdrage z.s.m. over te maken op rekeningnummer: NL89RABO0313749124 t.n.v. OBS Anne Frankschool.
Als u de schoolreisbijdrage al betaald heeft, hoeft u dit uiteraard niet nog een keer te doen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Ben Biesheuvel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Infoblad februari 2017
 

Beste ouders/verzorgers, 

Ik breng u graag op de hoogte over het volgende, 

Voorjaarsvakantie

Vrijdag begint de voorjaarsvakantie. De kinderen zijn dan al vrij i.v.m. een studiedag. Maandag (6 maart) na de vakantie is er eveneens een studiedag. Op dinsdag 7 maart begint de school weer.

Gesprekken groep 8

Voor groep 8 komt het nu héél dichtbij: het voortgezet onderwijs! 

Deze week hebben de zogenaamde voortgezet onderwijs gesprekken plaats gevonden. Tijdens deze gesprekken krijgen kind en ouders ons advies m.b.t. het voortgezet onderwijs te horen.

Klasbord

Wist u dat u de groep ook kan volgen op Klasbord! Dit programma dat ook op de (smart)telefoon geïnstalleerd kan worden, voorziet u van de laatste nieuwtjes, oproepen en foto’s van de groep waar uw kind in zit. U kunt bij de leerkracht van uw kind een code opvragen waarmee u de klas van uw kind kan volgen.

Parkeren

Wilt u alstublieft parkeren in de parkeervakken óf aan de overkant van de weg. Maar niet op of voor de oprit van de bewoners. Aan de Rozenstraat mag voor de school niet geparkeerd worden. Er is daarom een gele streep geschilderd. Toch worden ook daar regelmatig auto’s geplaatst. Voor de veiligheid van de kinderen vragen wij u nogmaals om medewerking en hier rekening mee te houden. Er zijn rond de school niet heel veel parkeerplaatsen, maar als u iets verder de wijk in gaat zijn er altijd nog wel plekken. Wanneer u op plekken gaat staan in óf de Rozenstraat óf aan de parallelweg van de Vrijheer van Eslaan die niet als parkeerplek zijn bedoeld creëert u ongemerkt gevaarlijke situaties voor wandelaars, fietsers en ook de kinderen van onze school. Gaat u dus op een plek staan die daarvoor bestemd is, zodat er een veilige situatie ontstaat. Het scheelt ook in uw portemonnee, want de politie deelt regelmatig bekeuringen uit!

Enquête

Binnen OPOPS (Openbaar Onderwijs Papendrecht Sliedrecht) wordt de discussie gevoerd of we onze schooltijden moeten gaan veranderen. Bij ons op school was op maandagavond 14 november 2016 hierover een presentatie over een aantal modellen. In eerdere berichtgeving schreven we dat er een enquête waar ouders en leerkrachten hun mening over schooltijden kunnen geven, zou worden uitgezet.

Deze enquête is tot op heden niet uitgezet en dat heeft te maken met dat de presentatie voor ouders nog niet op alle andere OPOPS-scholen verzorgd is. Pas als dat gebeurd is, kan de enquête uitgezet worden. Wij verwachten de enquête in maart 2017. Zodra hierover meer bekend is laten we het u weten.

Vakanties 2017-2018 

We krijgen vragen over de vakanties van volgend schooljaar 2017-2018. 

De vrije dagen m.b.t. studiedagen zijn nog niet bekend, die volgen nog. 

Herfstvakantie                 16-10-2017 t/m 20-10-2017 

Kerstvakantie                   25-12-2017 t/m 5-1-2017 

Voorjaarsvakantie          26-2-2018 t/m 2-3-2018 

Paasvakantie                    30-3-2018 t/m 2-4-2018 

Meivakantie                      23-4-2018 t/m 4-5-2018 

Hemelvaart                       10-5-2018 t/m 11-5-2018 

Pinksteren                         21-5-2018 

Zomervakantie                 16-7-2018 t/m 24-8-2018 
 

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben, 

Ine Aantjes 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infoblad januari 2017

Beste ouders/verzorgers, 

Ik breng u graag op de hoogte over het volgende, 

Agenda 

25 januari: voorleesdagen bij de onderbouw 

24 februari: studiedag, kinderen zijn vrij 

25-2-17 t/m 5-3-17: voorjaarsvakantie 

6 maart: studiedag, kinderen zijn vrij 

13 maart: start voortgezet onderwijs gesprekken in groep 8 

Schoolfruit  

De kinderen krijgen volgende week mango, peer en appel. 

Voortgezet onderwijs 

Voor groep 8 komt het nu héél dichtbij: het voortgezet onderwijs! Op 17 januari bezocht van groep 8 het Willem de Zwijgercollege. Een aantal kinderen hebben voor de kerstvakantie de Lage Waard bezocht. Op 25 januari zijn de Doe-dagen op het Grienden College. 

Schoolsport 

Het nieuwe jaar is begonnen en we kijken terug op een mooi sportief eerste helft van dit schooljaar. Het jaar werd afgesloten in de vakantie met een voetbaltoernooi op 28, 29 en 30 december. Onze voetballers hebben de finale net niet gehaald, maar deden het in de poulefase erg goed. 

Het volgende sporttoernooi op het programma is in de voorjaarsvakantie. Op het programma staat: 

-maandag 27 februari het schoolbadmintontoernooi; 

-dinsdag 28 februari de schoolsportactiviteit van Wasko (zie bijlage); 

-woensdag 1 maart het schoolbasketbaltoernooi. 

Na de voorjaarsvakantie, wordt op woensdagmiddag 8 maart het 6 vs 6 Cruyff Courttoernooi voor jongens en meisjes georganiseerd. Dit jaar met een opzet die de Cruyff Foundation bij alle Cruyff Courts ingesteld heeft: jongeren organiseren het toernooi, waarbij de Cruyff Coach hen begeleidt. 

LVS toetsen  

De komende periode zullen in alle groepen de leerlingenvolgsysteem toetsen centraal staan. Deze toetsen worden 2 keer per jaar afgenomen: in januari/februari en in juni. De toetsen brengen de onderwijsbehoefte van de kinderen in kaart en geven een goed beeld van de ontwikkelingslijn. Met de gegevens wordt het aanbod van het komende half jaar afgestemd. 

Vakanties 2017-2018 

We krijgen vragen over de vakanties van volgend schooljaar 2017-2018. 

De vrije dagen m.b.t. studiedagen zijn nog niet bekend, die volgen nog. 

Herfstvakantie16-10-2017 t/m 20-10-2017 

Kerstvakantie25-12-2017 t/m 5-1-2017 

Voorjaarsvakantie26-2-2018 t/m 2-3-2018 

Paasvakantie30-3-2018 t/m 2-4-2018 

Meivakantie23-4-2018 t/m 4-5-2018 

Hemelvaart10-5-2018 t/m 11-5-2018 

Pinksteren21-5-2018 

Zomervakantie16-7-2018 t/m 24-8-2018 

School op seef 

De praktische verkeerslessen zijn weer begonnen; 

Dinsdag 17 januariwereldklas + profielgroep (fiets meenemen) 

Maandag 23 januarigroep 1 t/m 6 (groep 4 t/m 6 moeten hun fiets meenemen) 

Maandag 30 januarigroep 1 t/m 8 (groep 4, 6, 7 en 8 moeten hun fiets meenemen) 

Dinsdag 31 januariwereldklas + profielgroep (fiets meenemen) 

Maandag 6 februarigroep 1 + 1/2 + 3 + 4 + 5 (groep 3 t/m 5 moeten hun fiets meenemen) 

Maandag 13 februariwereldklas, profielgroep (fiets meenemen) + groep 6 

Maandag 1 meigroep 7: verkeersexamen 

Andere leerkracht 

Juf Daphne loopt hier LIO-stage en zal per 1 februari op woensdag t/m vrijdag lesgeven aan groep 3. Zij is geen onbekende van de school, want vorig jaar heeft zij een jaar stage gelopen in groep 2 en in groep 4. Juf Annemarie zal vanaf deze datum de lessen verzorgen in groep 1. Juf Soraya zal volgende week vrijdag voor het laatst in groep 1 zijn. Haar LIO-stage eindigt dan en zij gaat naar de obs Leilinde.  
 

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben, 

Ine Aantjes

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Infoblad december 2016