Parkeren

09-02-2022
Wilt u alstublieft parkeren in de parkeervakken óf aan de overkant van de weg (zie bijlage). Maar niet op of voor de oprit van de bewoners. Aan de Rozenstraat mag voor de school niet geparkeerd worden. Er is daarom een gele streep geschilderd. Toch worden ook daar regelmatig auto's geplaatst. Voor de veiligheid van de kinderen vragen wij u nogmaals om medewerking en hier rekening mee te houden.
Er zijn rond de school niet heel veel parkeerplaatsen, maar als u iets verder de wijk ingaat zijn er altijd nog wel plekken. Wanneer u op plekken gaat staan in óf de Rozenstraat óf aan de parallelweg van de Vrijheer van Eslaan die niet als parkeerplek zijn bedoeld creëert u ongemerkt gevaarlijke situaties voor wandelaars, fietsers en ook de kinderen van onze school. Gaat u dus op een plek staan die daarvoor bestemd is, zodat er een veilige situatie ontstaat. Het scheelt ook in uw portemonnee, want de politie gaat regelmatig bekeuringen uitdelen!
 

Misschien wel tot snel!