Waar staan we voor?


Al onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Dat is wat wij willen bieden!


Fijn dat u onze website bezoekt! U vindt hier een duidelijke uitleg over 
onze kijk op het onderwijs en wat u van ons kunt verwachten.

Voor ons is onderwijs pas goed als het voldoet aan de kernwaarden:  
 

Saamhorigheid   

Het is belangrijk dat kinderen met elkaar leren (samen) spelen en samenwerken.  

Dat bevordert het gevoel van veiligheid, de persoonlijke ontwikkeling en het begrip voor wat andere mensen belangrijk vinden. Daarom stimuleren wij op school het samen-leven-samen-werken al vanaf groep 1. 

Ook binnen het team is saamhorigheid een belangrijke waarde.  

Je bent allereerst verantwoordelijk voor je taak, bijvoorbeeld je groep, maar uiteindelijk werken we met zijn allen aan de opdracht van onze school:  uw kind helpen een compleet, volwaardig mens te worden. 

 

Toegewijd   

Toegewijd kan ook gelezen worden als 'zorgzaam' of 'verantwoordelijk'.  

Voor onze leerkrachten en andere medewerkers is werken op de Anne Frankschool méér dan zo maar een baan; het is een opdracht die grote betrokkenheid vraagt. Een leerling is een mens op weg naar volwassenheid en op die weg mogen wij hem/haar een stukje begeleiden.  

Dat doe je door goed les te geven, maar ook door andere facetten van hun ontwikkeling de aandacht te geven die zij verdienen. Toewijding is één van de kwaliteiten die u in onze school zult herkennen. 

  

Open  

De Anne Frankschool heeft geen geheimen. De school is een open school en probeert aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. U bent altijd welkom als u vragen heeft of iets meer wilt weten.  Problemen zijn er volgens ons om besproken en aangepakt te worden.  
In onze school staan de deuren altijd open. 

 

Enthousiast   

Enthousiasme kenmerkt de manier waarop wij met onze leerlingen omgaan.  

Enthousiasme maakt enthousiast. Het stimuleert en geeft zelfvertrouwen en dat hebben kinderen nodig om de kwaliteiten die ze in zich hebben, te kunnen ontplooien.  

Enthousiasme kenmerkt daardoor ook de manier waarop de kinderen zich in onze school gedragen. 

 

Respect   

Respect krijgen is een belangrijke voorwaarde om uit te kunnen groeien tot een compleet, volwaardig mens. 

Respect krijg je onder andere door zelf respect te tonen voor andere mensen. Daarom leren wij de kinderen bijvoorbeeld dat 'gek' niet bestaat; iets is anders dan je verwacht.  In de les is dan ook regelmatig aandacht voor het anders zijn van mensen en culturen. Respect loopt ook als een rode draad door de manier waarop wij communiceren met iedereen die belang heeft bij onze school, zoals onze leerlingen en hun ouders of verzorgers.  
 

Indien u meer over onze school wilt weten, dan nodigen wij u graag uit om een afspraak te maken.

Namens het team van o.b.s. Anne Frank:                                                            
Ben Biesheuvel, directeur
078 - 6151582
info@obsannefrank.nl
 

Misschien wel tot snel!