Schooltijden


Sinds schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met het continurooster. De kinderen lunchen 4 dagen in de week op school met hun klasgenootjes.

De schooltijden van onze school zijn als volgt:

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben de kinderen les van 8.30 uur tot 14.30 uur.
Op woensdag hebben de kinderen les van 8.30 uur tot 12.00 uur.

De kinderen lunchen met elkaar in de klas. Dit doen zij samen met een Waskomedewerk(st)er, een lunchouder en/of de leerkracht. Na/voor de lunch gaan de kinderen met hun groep buiten spelen voor zij weer aan de les beginnen.

We merken dat de meeste kinderen en ouders het continurooster als erg prettig ervaren.

Misschien wel tot snel!