Wereldklas


In deze klas ontvangen wij kinderen die de Nederlandse taal vanaf het begin gaan leren met een warm welkom. In gemiddeld 1 jaar leren zij onze taal zover dat ze kunnen instromen in een klas binnen het Nederlandse onderwijs. We hebben hierbij een regiofunctie. Kenmerkend voor deze klas is de diversiteit aan nationaliteiten en leeftijden. We stemmen het aanbod af op de behoeften van het kind waarbij taal het belangrijkste is, maar het welbevinden en alle andere schoolse vaardigheden krijgen ook onze aandacht.

Misschien wel tot snel!