Peuterspeelgroep


OBS Anne Frank en Wasko Kinderopvang zijn samen op weg naar een Integraal Kindcentrum (IKC).

Ons IKC biedt kinderen van 2 t/m 12 jaar een veilige, vertrouwde leeromgeving waarin onderwijs, opvoeding en ontspanning hand in hand gaan.

Binnen ons IKC werken enthousiaste professionals vanuit diverse disciplines samen om een ononderbroken ontwikkelingslijn voor ieder kind te realiseren. Kwaliteit en afstemming zijn hierbij sleutelbegrippen. We geven onze kinderen van 2 t/m 12 jaar een stabiele basis om talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden en samen met anderen. Zo bieden we kinderen de beste basis voor een kansrijke toekomst.


Peuterspeelgroep (voorheen PSZ Pinkeltje)

  • 'Ruimte om te groeien',  te ontspannen, te ontwikkelen en vooral te spelen
  • Uitdagende en leuke ontmoetingsplek
  • (Re)Creatief spelmateriaal ook in samenwerking met de kleuterklassen
  • Peutergym
  • Park en kinderboerderij op loopafstand

Een kind is van nature actief, nieuwsgierig én wil leren. Voor peuters valt er nog veel te ontdekken. We geven je kind ruimte zich te ontwikkelen en grenzen te verleggen. We werken met uitdagende thema's en activiteiten die je peuter aanspreekt vanuit het VVE-programma Piramide. Knutselen, gymmen, spelletjes in de kring, muziek en spelen met leeftijdsgenootjes. Onze medewerkers zorgen voor uitdagend speelgoed en creatieve materialen. En natuurlijk speelt je peuter met zijn vriendjes ook buiten op het afgeschermde plein. Hier kunnen de kinderen hartenlust ravotten.

De peutergroep is op de allereerste plaats een speelplaats voor kinderen tussen 2 jaar en 4 jaar. Maar dat is het niet alleen, het is ook een ontmoetingsplaats voor zowel kinderen als ouders. Vanuit de beleving vanuit je peuter is het een eigen wereld. Een wereld waarin hij/zij ruimte krijgt zich te ontwikkelen door vriendjes te maken, samen te spelen, plezier te hebben, te ontdekken en te leren, zonder dat je als ouder in de buurt bent. Pedagogisch gezien een onmisbare aanvulling op de opvoeding en het gezin.

Op de peuterspeelgroep wordt je kind zelfstandiger. Spelenderwijs bereiden we je peuter voor op de basisschool. De stap is minder groot en veel natuurlijker omdat we nauw samen werken met de leerkrachten binnen het IKC. Onze pedagogisch medewerkers geven daar waar nodig, extra begeleiding aan peuters.

Als kinderen 4 jaar worden gaan zij naar groep 1 en kunnen zij ook naar de BSO in het IKC.

 

Openingstijden

PSG​

di-wo-do-vr 08:30 - 11:30 uur​

ma-di-do-vr 12:30 - 14:30 uur

 

Telefoon

PSG 078 - 71 12 604

 

Email:

pinkeltje@wasko.nl

 

Contact

Fatma Simsek

06-13885705

f.simsek@wasko.nlHeeft u vragen over kosten, wachtlijsten, plaatsingsdata, kinderopvangtoeslag dan kunt u contact opnemen met:

Wasko

Poldermolen 4

3352 TH  Papendrecht

(078) 615 71 65 (optie 1)

www.wasko.nl

Misschien wel tot snel!