Schoolplan 2020 - 2024


Op deze pagina vindt u het schoolplan voor de schooljaren 2020 - 2024.

Voor u ligt het schoolplan voor onze school voor de periode 2020 - 2024. Dit schoolplan is een bepalend document dat waarborgen biedt voor de kwaliteit van het onderwijs op onze school.

Hier vindt u het schoolplan 2020 - 2024.

Misschien wel tot snel!