Samenwerkingsverband Drechtsteden

 

Het is wenselijk dat kinderen een onderwijsplek krijgen die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, het liefst zo thuis nabij mogelijk. Zo kan een kind het beste uit zichzelf halen. Scholen, vaak met een schoolspecifiek onderwijsaanbod, werken daarom samen in een samenwerkingsverband en delen een budget om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsvragen. Vanuit het expertisecentrum van het samenwerkingsverband heeft elke school de beschikking over een deskundig kernteam dat de school ondersteunt bij het vormgeven van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband zet zich in voor de ontwikkeling van een breed dekkend onderwijsaanbod, kennisdeling met en tussen scholen en werkt samen met andere samenwerkingsverbanden, kinderopvang, gemeenten en jeugdhulp in de regio.

Op de website van het SWV vindt u meer informatie over passend onderwijs binnen onze regio. U leest onder meer wat passend onderwijs is, welke soorten ondersteuning, trajecten en soorten onderwijs er mogelijk zijn, wanneer ondersteuning nodig is en wat het betekent voor het kind. (bron: https://www.swvdrechtsteden.nl/)

Klik hier voor meer informatie over het Samenwerkingsverband Drechtsteden.

Misschien wel tot snel!